بازگشت

تاریخ درج : 1395/8/19
موضوع : چهارمين کنفرانس پژوهش هاي کاربردي
خلاصه :
شرکت پيشگام سازه در چهارمين کنفرانس ملي  پژوهش هاي کاربردي که در محل همايش هاي بين المللي  برج ميلاد تهران برگزار شد ،شرکت نمود

در اين کنفرانس با حضور ?? نفر از برجستگان مهندسي عمران با درجه دکترا و به عنوان کميته علمي عمران  و ?? نفر از برجستگان رشته معماري به عنوان کميته  علمي معماري و شهرسازي  با درجه دکترا  از دانشگاه هاي معتبر
به همراه  سازمان هاي ارزشمندي نظير مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي، وزرات راه و شهرسازي ،انجمن مفاخر معماري ايران، سنديکاي شرکت هاي ساختماني ،سازمان نظام مهندسي استان تهران،شرکت عمران شهرهاي جديد، انجمن صنفي انبوه سازان مسکن و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و آزاد اسلامي ،انجمن معماري و شهر سازي،شهرداري تهران شرکت نمودند.
همينطور در اين کنفرانس مقاله هايي در حوزه رشته مهندسي عمران شامل مهندسي سازه و زلزله،مهندسي ژئوتکنيک،مهندسي سازه‌هاي هيدروليکي و دريايي ،مهندسي روسازي و راه،حمل و نقل و ارتباطات و ترافيک،مهندسي و مديريت ساخت و ساير موضوعات  و در حوزه معماري شامل کالبد فضاي شهري و اجتماعي ،کيفيت معماري، سيما و منظر شهري و بافت هاي تاريخي و با ارزش شهرها و قابليتهاي آن (ميراث هاي تاريخي، صنعتي و مدرن)،  نشانه ها، نمادها و مديريت فرهنگي وساير موضوعات مرتبط با معماري  و همينطور در حوزه مديريت شهري ارائه و مطرح گرديد .