بازگشت

تاریخ درج : 1395/8/19
موضوع : مذاکرات همکاري با مديران ارشد سامسونگ
خلاصه :
شرکت ساختماني پيشگام سازه در نشستي با مديران ارشد سامسونگ جهت همکاري در زمينه تامين تجهيزات پروژه ساختماني مذاکرات سازنده اي انجام داد.

شرکت ساختماني پيشگام سازه ميزبان مديران ارشد شرکت سامسونگ Samsung C&T بود. در اين نشست با توجه به اعلام آمادگي شرکت سامسونگ براي سرمايه گذاري در حوزه سلامت در ايران، در مورد همکاري شرکت پارسازه در زمينه طراحي، مهندسي، ساخت و تامين تجهيزات اين پروژه هاي ساختماني مذاکرات سازنده اي انجام شد.